WLZ Zorgaanspraken. Volledig pakket thuis. Zintuiglijk Gehandicapt visueel (ZGvis)

  • ZGV2 (ZGvis Wonen met begeleiding en enige verzorging) inclusief dagbesteding
  • MEERJARENOVERZICHT 2018 - 2022
  • 1 = 1 euro
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
ZZP basisprestatie 37.606 45.354 41.365 85.738 119.359
Totaal 37.606 45.354 41.365 85.738 119.359