WLZ Zorgaanspraken. Volledig pakket thuis. Zintuiglijk Gehandicapt visueel (ZGvis)

  • ZGV3 (ZGvis Wonen met intensieve begeleiding en verzorging) exclusief behandeling inclusief dagbesteding
  • MEERJARENOVERZICHT 2018 - 2022
  • 1 = 1 euro
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
Behandeling 0 0 0 0 986
Dagbesteding 0 0 0 0 1.883
Toeslagen overig 0 0 12 12 0
ZZP basisprestatie 46.118 47.917 53.290 55.060 48.843
Totaal 46.118 47.917 53.301 55.072 51.712