WLZ Zorgaanspraken. Volledig pakket thuis. Zintuiglijk Gehandicapt visueel (ZGvis)

  • ZGV3 (ZGvis Wonen met intensieve begeleiding en verzorging) inclusief behandeling inclusief dagbesteding
  • MEERJARENOVERZICHT 2018 - 2022
  • 1 = 1 euro
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
Toeslagen 0 0 1.401 0 0
ZZP basisprestatie 128.072 213.970 318.696 314.764 244.272
Totaal 128.072 213.970 320.097 314.764 244.272