WLZ Zorgaanspraken. Volledig pakket thuis. Zintuiglijk Gehandicapt visueel (ZGvis)

  • ZGV4 (ZGvis Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging) exclusief behandeling exclusief dagbesteding
  • MEERJARENOVERZICHT 2018 - 2022
  • 1 = 1 euro
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
Toeslagen overig 0 0 0 3.810 0
Vervoer dagbestedng dagbehandeling 12.384 43.397 16.421 17.338 13.639
ZZP basisprestatie 598.002 719.754 696.997 829.202 668.602
Totaal 610.386 763.151 713.418 850.351 682.240