WLZ Zorgaanspraken. Volledig pakket thuis. Zintuiglijk Gehandicapt visueel (ZGvis)

  • ZGV4 (ZGvis Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging) exclusief behandeling inclusief dagbesteding
  • MEERJARENOVERZICHT 2018 - 2022
  • 1 = 1 euro
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
Behandeling 0 0 179 386 0
Dagbesteding 0 0 118 0 0
Toeslagen overig 0 0 29 60 0
ZZP basisprestatie 0 0 96.804 39.430 0
Totaal 0 0 97.131 39.877 0