WLZ Zorgaanspraken. Volledig pakket thuis. Zintuiglijk Gehandicapt visueel (ZGvis)

  • ZGV4 (ZGvis Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging) inclusief behandeling inclusief dagbesteding
  • MEERJARENOVERZICHT 2018 - 2022
  • 1 = 1 euro
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
ZZP basisprestatie 43.240 0 0 0 0
Totaal 43.240 0 0 0 0