LANDELIJK BEELD

  • ZVW KOSTENVERZAMELSTAAT 2020
  • 1 = 1 euro
Kosten 2020
Huisartsenzorg 3.942.934.868
Farmaceutische zorg 4.971.723.893
Verpleging en verzorging 3.490.682.591
Mondzorg 761.624.977
Verloskundige zorg 342.651.995
Medisch specialistische zorg 24.809.987.898
Paramedische zorg 822.430.950
Hulpmiddelenzorg 1.675.583.445
Ziekenvervoer 812.394.074
Geneeskundige Geestelijke Gezonheidszorg 4.203.351.604
Geriatrische revalidatiezorg 1.080.879.133
Kraamzorg 322.506.899
Diverse overige kosten 311.149.461
Grensoverschrijdende zorg 340.295.649
Kwaliteitsgelden 29.584.688
Totaal 47.917.782.125