Coronakosten basispakket lager dan eerdere raming

De verwachte coronagerelateerde kosten in het basispakket komen € 245 miljoen lager uit dan de verwachting uit het derde kwartaal van 2020. Een mogelijke verklaring voor de daling in de kosten is dat er meer inhaalzorg heeft plaatsgevonden dan verwacht. Inhaalzorg is zorg die tijdens de virusuitbraak is uitgesteld, maar later alsnog wordt geleverd. Daardoor zijn er minder continuïteitsbijdragen uitgekeerd aan zorgaanbieders. Dit zijn tegemoetkomingen voor doorlopende kosten van zorginstellingen, die door zorguitval in verband met corona niet worden gedekt.*

Vooral fysiotherapie als paramedische herstelzorg

Tot nu toe hebben ongeveer 23 duizend mensen gebruikgemaakt van paramedische herstelzorg na hun coronabesmetting. Sommige mensen hebben ernstige klachten of beperkingen tijdens hun herstel na een coronabesmetting. Op advies van het Zorginstituut heeft de minister van Medische Zorg voor deze mensen een tijdelijke regeling paramedische herstelzorg in het basispakket opgenomen. Deze herstelzorg kan bestaan uit fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie, diëtetiek en logopedie. De ruime meerderheid van de mensen maakt gebruik van fysiotherapie. Maar liefst 89%. Gemiddeld krijgt een patiënt 15 fysiotherapeutische behandelingen in 2 maanden. Dat komt neer op gemiddelde kosten van € 449 per patiënt.*

Langdurige zorg

In de langdurige zorg worden de extra coronakosten van de eerste golf geschat op € 350 miljoen. Daarvan is € 300 miljoen voor zorg in natura en € 50 miljoen voor het persoonsgebonden budget (pgb).* De definitieve extra coronakosten worden pas later dit jaar door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vastgesteld.

Goede en toegankelijke zorg voor alle Nederlanders

De Nederlandse gezondheidszorg is één van de beste ter wereld. Iedereen betaalt eraan mee, via belastingen en de verplichte basiszorgverzekering. Zo kunnen we allemaal – jong, oud, gezond of ziek – rekenen op goede zorg wanneer we die nodig hebben. Maar de zorgkosten stijgen: we worden ouder, er komen steeds meer dure medicijnen en ook de kosten voor langdurige zorg stijgen. Het Zorginstituut waakt erover dat onze zorg goed en betaalbaar is én blijft. Dit alles om ons geld voor de zorg alleen te besteden aan waardevolle behandelingen waarvan vaststaat dat die écht werken. Deze ingewikkelde, maar noodzakelijke keuzes maken we uiteindelijk voor en namens 17 miljoen Nederlanders. Zodat iedereen ook in de toekomst toegang houdt tot goede en betaalbare zorg.

 

 

*) Op dit moment zijn de coronakosten slechts gedeeltelijk uit de cijfers op Zorgcijfersdatabank te halen. Tegelijk met de publicatie van de tweede kwartaalcijfers in september zal ook een aparte publicatie verschijnen met daarin een overzicht van de coronakosten van 2020 en een raming voor 2021.

Bron: Foto: Hollandse Hoogte/ANP
Geactualiseerd op 16 juli 2021