LANDELIJK BEELD

  • ZVW KOSTENVERZAMELSTAAT 2020
  • 1 = 1 euro
Kosten 2020
Huisartsenzorg 3.951.065.991
Farmaceutische zorg 4.984.110.024
Verpleging en verzorging 3.489.896.960
Mondzorg 764.566.678
Verloskundige zorg 341.824.309
Medisch specialistische zorg 24.947.695.447
Paramedische zorg 818.406.422
Hulpmiddelenzorg 1.672.433.958
Ziekenvervoer 810.514.093
Geneeskundige Geestelijke Gezonheidszorg 4.202.735.875
Geriatrische revalidatiezorg 1.073.946.529
Kraamzorg 322.786.895
Diverse overige kosten 304.306.405
Grensoverschrijdende zorg 346.039.862
Kwaliteitsgelden 28.868.071
Totaal 48.059.197.518