Totale zorgkosten Zorgverzekeringswet. Medisch specialistische zorg

  • Geraamde kosten voor het volledige jaar 2020
  2020
Medisch specialistische hulp- mondziekten en kaakchirurgie- €220.528.485
Medisch specialistische hulp- Overige ziekenhuiszorg,curatief- €331.445.338
Medisch specialistische hulp- Overige zorg- €858.614.471
Medisch specialistische hulp- add-on.s Dure geneesmiddelen- €2.337.907.769
Medisch specialistische hulp- IC- €1.116.430.779
Medisch specialistische hulp- Integraal DBC-zorgproduct gereguleerd- €3.182.078.973
Medisch specialistische hulp- Integraal DBC-zorgproduct vrije segment- €14.810.081.276
Medisch specialistische hulp- honoraria extramuraal- €51.897.825
Medisch specialistische hulp- Meerkosten Corona indirect en toeslagen- €609.502.442
Medisch specialistische hulp- Netto continuïteitsbijdrage Corona (basisverzekering)- €1.515.674.305
Totaal €25.034.161.663