Totale zorgkosten Zorgverzekeringswet. Medisch specialistische zorg

  • Geraamde kosten voor het volledige jaar 2020
  2020
Specialisten mondziekten en kaakchirurgie €220.528.485
Overige kosten ziekenhuiszorg en curatieve zorg €331.445.338
Overige zorgproducten €858.614.471
Add-ons .
Add-ons - Dure geneesmiddelen €2.337.907.769
Add-ons – IC €1.116.359.532
Integrale kosten DBC-zorgproduct gereguleerde segment €3.182.081.381
Integrale kosten DBC-zorgproduct vrije segment €14.807.128.647
Integrale kosten extramuraal werkende specialisten €51.897.825
Meerkosten Corona indirect €575.658.789
Meerkosten Corona toeslagen .
Continuïteitsbijdrage Corona (basisverzekering) €1.516.447.086
Totaal €24.998.069.323