LANDELIJK BEELD

  • MEDISCH SPECIALISTISCHE ZORG 2020
  • 1 = 1 euro
Kosten 2020
Specialisten mondziekten en kaakchirurgie 225.528.837
Overige kosten ziekenhuiszorg en curatieve zorg 340.726.069
Overige zorgproducten 877.984.601
Add-ons .
Add-ons - Dure geneesmiddelen 2.260.435.011
Add-ons – IC 1.127.812.073
Integrale kosten DBC-zorgproduct gereguleerde segment 3.207.445.839
Integrale kosten DBC-zorgproduct vrije segment 14.664.878.687
Integrale kosten extramuraal werkende specialisten 52.798.807
Meerkosten Corona indirect 590.475.664
Meerkosten Corona toeslagen 17.100.000
Continuïteitsbijdrage Corona (basisverzekering) 1.642.117.748
Totaal 25.007.303.337