LANDELIJK BEELD

  • MEDISCH SPECIALISTISCHE ZORG 2020
  • 1 = 1 euro
Kosten 2020
Specialisten mondziekten en kaakchirurgie 247.946.526
Overige kosten ziekenhuiszorg en curatieve zorg 378.838.218
Overige zorgproducten 955.450.911
Add-ons .
Add-ons - Dure geneesmiddelen 2.315.639.760
Add-ons – IC 957.493.978
Integrale kosten DBC-zorgproduct gereguleerde segment 3.151.567.388
Integrale kosten DBC-zorgproduct vrije segment 13.697.831.063
Integrale kosten extramuraal werkende specialisten 44.137.811
Meerkosten Corona 651.136.817
Continuïteitsbijdrage Corona (basisverzekering) 2.409.945.427
Totaal 24.809.987.898