LANDELIJK BEELD

  • ZVW KOSTENVERZAMELSTAAT 2020
  • 1 = 1 euro
Kosten 2020
Huisartsenzorg 3.941.023.198
Farmaceutische zorg 4.978.075.245
Verpleging en verzorging 3.598.941.973
Mondzorg 804.793.566
Verloskundige zorg 343.363.647
Medisch specialistische zorg 24.704.509.747
Paramedische zorg 853.101.855
Hulpmiddelenzorg 1.711.739.271
Ziekenvervoer 795.481.965
Geneeskundige Geestelijke Gezonheidszorg 4.183.832.493
Geriatrische revalidatiezorg 1.076.386.503
Kraamzorg 319.257.237
Diverse overige kosten 303.452.517
Grensoverschrijdende zorg 409.993.026
Kwaliteitsgelden 32.147.070
Totaal 48.056.099.314