Totale zorgkosten Zorgverzekeringswet. Mondzorg

  • Geraamde kosten voor het volledige jaar 2021
  2021
Mondzorg volwassen verzekerden €84.086.990
Mondzorg jeugdige verzekerden €505.838.361
Gebitsprothesen €224.915.250
Meerkosten Corona type indirect .
Meerkosten Corona type toeslagen .
Continuïteitsbijdrage Corona (basisverzekering) €166.264
Totaal €815.006.865