Totale zorgkosten Zorgverzekeringswet. Mondzorg

  • Geraamde kosten voor het volledige jaar 2021
  2021
Mondzorg volwassen verzekerden €83.952.402
Mondzorg jeugdige verzekerden €505.199.578
Gebitsprothesen €224.727.092
Meerkosten Corona type indirect .
Meerkosten Corona type toeslagen .
Continuïteitsbijdrage Corona (basisverzekering) €1.256.360
Totaal €815.135.432