Totale zorgkosten Zorgverzekeringswet. Farmacie

  • Geraamde kosten voor het volledige jaar 2020
  2020
Farmaceutische zorg €4.913.016.387
Meerkosten Corona indirect €10.944.698
Meerkosten Corona toeslagen €0
Continuïteitsbijdrage Corona (basisverzekering) €22.764.073
Totaal €4.946.725.157

GIP-databank

Kijk voor meer detailinformatie over de extramurale farmacie op de GIP-databank.