Totale zorgkosten Zorgverzekeringswet. Mondzorg

  • Geraamde kosten voor het volledige jaar 2020
  2020
Mondzorg volwassen verzekerden €73.838.321
Mondzorg jeugdige verzekerden €433.728.483
Gebitsprothesen €200.905.532
Meerkosten Corona indirect €0
Meerkosten Corona toeslagen €5.112.394
Continuïteitsbijdrage Corona (basisverzekering) €44.782.381
Totaal €758.367.111