LANDELIJK BEELD

  • MEDISCH SPECIALISTISCHE ZORG 2020
  • 1 = 1 euro
Kosten 2020
Specialisten mondziekten en kaakchirurgie 225.577.245
Overige kosten ziekenhuiszorg en curatieve zorg 338.099.664
Overige zorgproducten 860.973.779
Add-ons .
Add-ons - Dure geneesmiddelen 2.298.533.993
Add-ons – IC 1.125.171.180
Integrale kosten DBC-zorgproduct gereguleerde segment 3.200.190.374
Integrale kosten DBC-zorgproduct vrije segment 14.703.789.499
Integrale kosten extramuraal werkende specialisten 51.954.268
Meerkosten Corona indirect 610.369.786
Meerkosten Corona toeslagen 0
Continuïteitsbijdrage Corona (basisverzekering) 1.614.850.703
Totaal 25.029.510.491