Totale zorgkosten Zorgverzekeringswet. Medisch specialistische zorg

  • Geraamde kosten voor het volledige jaar 2020
  2020
Specialisten mondziekten en kaakchirurgie €220.472.990
Overige kosten ziekenhuiszorg en curatieve zorg €330.932.064
Overige zorgproducten €857.465.232
Add-ons .
Add-ons - Dure geneesmiddelen €2.321.510.492
Add-ons – IC €1.116.267.316
Integrale kosten DBC-zorgproduct gereguleerde segment €3.181.364.237
Integrale kosten DBC-zorgproduct vrije segment €14.790.588.887
Integrale kosten extramuraal werkende specialisten €51.851.555
Meerkosten Corona indirect €589.554.344
Meerkosten Corona toeslagen €0
Continuïteitsbijdrage Corona (basisverzekering) €1.558.275.233
Totaal €25.018.282.349