LANDELIJK BEELD

  • MEDISCH SPECIALISTISCHE ZORG 2020
  • 1 = 1 euro
Kosten 2020
Specialisten mondziekten en kaakchirurgie 226.294.690
Overige kosten ziekenhuiszorg en curatieve zorg 345.811.955
Overige zorgproducten 880.163.415
Add-ons .
Add-ons - Dure geneesmiddelen 2.444.704.970
Add-ons – IC 1.117.081.980
Integrale kosten DBC-zorgproduct gereguleerde segment 3.169.638.998
Integrale kosten DBC-zorgproduct vrije segment 14.490.631.011
Integrale kosten extramuraal werkende specialisten 52.909.078
Meerkosten Corona 603.000.000
Continuïteitsbijdrage Corona (basisverzekering) 1.706.046.358
Totaal 25.036.282.454