Totale zorgkosten Zorgverzekeringswet. Paramedische zorg

  • Geraamde kosten voor het volledige jaar 2020
  2020
Fysiotherapie €473.297.265
Oefentherapie Mensendieck/Cesar €23.549.107
Logopedie €154.387.336
Ergotherapie €53.423.931
Dieetadvisering €44.522.841
Gecombineerde Leefstijl Interventie €5.874.535
Meerkosten Corona indirect €2.845.883
Meerkosten Corona toeslagen €0
Continuïteitsbijdrage Corona (basisverzekering) €66.231.072
Totaal €824.131.970