LANDELIJK BEELD

  • PARAMEDISCHE ZORG 2020
  • 1 = 1 euro
Kosten 2020
Fysiotherapie 474.792.067
Oefentherapie Mensendieck/Cesar 23.583.538
Logopedie 154.591.732
Ergotherapie 53.500.070
Dieetadvisering 44.591.290
Gecombineerde Leefstijl Interventie 5.880.395
Meerkosten Corona indirect 2.858.244
Meerkosten Corona toeslagen 0
Continuïteitsbijdrage Corona (basisverzekering) 65.849.447
Totaal 825.646.784