Totale zorgkosten Zorgverzekeringswet. Hulpmiddelenzorg

  • Geraamde kosten voor het volledige jaar 2020
  2020
Hulpmiddelen-- €1.625.373.350
Hulpmiddelen- Meerkosten Corona type 2 tm 5- .
Hulpmiddelen- Meerkosten Corona indirect- €4.086.154
Hulpmiddelen- Meerkosten Corona toeslagen- .
Hulpmiddelen- Netto continuïteitsbijdrage Corona (basisverzekering)- €35.459.431
Totaal €1.664.918.935