Totale zorgkosten Zorgverzekeringswet. Hulpmiddelenzorg

  • Geraamde kosten voor het volledige jaar 2020
  2020
Hulpmiddelen €1.625.728.186
Meerkosten Corona indirect €3.939.242
Meerkosten Corona toeslagen €0
Continuïteitsbijdrage Corona (basisverzekering) €35.441.715
Totaal €1.665.109.143