LANDELIJK BEELD

  • ZIEKENVERVOER 2020
  • 1 = 1 euro
Kosten 2020
Vervoer per ambulance/helikopter 590.954.891
Opbrengstenverrekening 92.699.861
Vervoer per openbaar vervoer, taxi en eigen auto 104.027.855
Meerkosten Corona indirect 11.196.437
Meerkosten Corona toeslagen 0
Continuïteitsbijdrage Corona (basisverzekering) 14.246.182
Totaal 813.125.226