Totale zorgkosten Zorgverzekeringswet. Ziekenvervoer

  • Geraamde kosten voor het volledige jaar 2020
  2020
Vervoer per ambulance/helikopter €590.768.971
Opbrengstenverrekening €92.838.764
Vervoer per openbaar vervoer, taxi en eigen auto €103.939.857
Meerkosten Corona indirect €12.511.039
Meerkosten Corona toeslagen €0
Continuïteitsbijdrage Corona (basisverzekering) €14.331.985
Totaal €814.390.617