Totale zorgkosten Zorgverzekeringswet. Geneeskundige geestelijke gezondheidszorg

  • Geraamde kosten voor het volledige jaar 2020
  2020
GGZ met verblijf €1.511.236.774
Langdurige GGZ jaar 2 en 3 €157.379.575
GGZ zonder verblijf €2.315.871.811
Basis GGZ €236.181.671
Meerkosten Corona indirect €26.817.788
Meerkosten Corona toeslagen €0
Continuïteitsbijdrage Corona (basisverzekering) €71.451.678
Totaal €4.318.939.297