LANDELIJK BEELD

  • GERIATRISCHE REVALIDATIEZORG 2020
  • 1 = 1 euro
Kosten 2020
Geriatische revalidatiezorg 657.968.111
Eerstelijnsverblijf 290.170.474
Geneeskundige zorg specifieke patiëntgroepen 7.323.359
GRZ Meerkosten Corona 8.977.980
ELV Meerkosten Corona 43.473.455
GZSP Meerkosten Corona -0
GRZ continuïteitsbijdrage Corona (basisverzekering) 91.466.415
ELV continuïteitsbijdrage Corona (basisverzekering) 39.983.056
GZSP continuïteitsbijdrage Corona (basisverzekering) 343.551
Totaal 1.139.706.401