LANDELIJK BEELD

  • GERIATRISCHE REVALIDATIEZORG 2020
  • 1 = 1 euro
Kosten 2020
Geriatische revalidatiezorg 667.029.248
Eerstelijnsverblijf 267.211.638
Geneeskundige zorg specifieke patiëntgroepen 7.596.219
GRZ Meerkosten Corona 12.651.165
ELV Meerkosten Corona 14.611.503
GZSP Meerkosten Corona 133.868
GRZ continuïteitsbijdrage Corona (basisverzekering) 78.634.822
ELV continuïteitsbijdrage Corona (basisverzekering) 25.879.874
GZSP continuïteitsbijdrage Corona (basisverzekering) 198.192
Totaal 1.073.946.529