Totale zorgkosten Zorgverzekeringswet. Kraamzorg

  • Geraamde kosten voor het volledige jaar 2020
  2020
Kraamzorg €314.965.991
Meerkosten Corona indirect €2.106.776
Meerkosten Corona toeslagen €0
Continuïteitsbijdrage Corona (basisverzekering) €3.504.006
Totaal €320.576.773