LANDELIJK BEELD

  • DIVERSE OVERIGE KOSTEN 2020
  • 1 = 1 euro
Kosten 2020
Overige kosten 68.215.549
Overige geneeskundige zorg 70.106.607
Zorg zintuiglijk gehandicapten 173.113.013
Meerkosten Corona indirect 508.479
Meerkosten Corona toeslagen 0
Continuïteitsbijdrage Corona (basisverzekering) 7.918.424
Totaal 319.862.072