Totale zorgkosten Zorgverzekeringswet. Diverse overige kosten

  • Geraamde kosten voor het volledige jaar 2020
  2020
Overige kosten €69.093.945
Overige geneeskundige zorg €70.064.248
Zorg zintuiglijk gehandicapten €170.576.878
Meerkosten Corona indirect €508.083
Meerkosten Corona toeslagen €0
Continuïteitsbijdrage Corona (basisverzekering) €9.269.074
Totaal €319.512.228