Totale zorgkosten Zorgverzekeringswet. Verpleging en verzorging

  • Geraamde kosten voor het volledige jaar 2021
  2021
Verpleging en verzorging €3.266.454.938
Meerkosten Corona indirect €49.646.670
Meerkosten Corona toeslagen .
Continuïteitsbijdrage Corona (basisverzekering) €23.493.742
Totaal €3.339.595.350