Totale zorgkosten Zorgverzekeringswet. Mondzorg

  • Geraamde kosten voor het volledige jaar 2021
  2021
Mondzorg volwassen verzekerden €84.205.136
Mondzorg jeugdige verzekerden €505.960.714
Gebitsprothesen €224.935.696
Meerkosten Corona type indirect €0
Meerkosten Corona type toeslagen €0
Continuïteitsbijdrage Corona (basisverzekering) €0
Totaal €815.101.546