Totale zorgkosten Zorgverzekeringswet. Mondzorg

  • Geraamde kosten voor het volledige jaar 2021
  2021
Mondzorg volwassen verzekerden €84.018.784
Mondzorg jeugdige verzekerden €505.494.338
Gebitsprothesen €224.917.642
Meerkosten Corona type indirect .
Meerkosten Corona type toeslagen .
Continuïteitsbijdrage Corona (basisverzekering) €607.164
Totaal €815.037.928