Totale zorgkosten Zorgverzekeringswet. Mondzorg

  • Geraamde kosten voor het volledige jaar 2021
  2021
Mondzorg volwassen verzekerden €83.964.859
Mondzorg jeugdige verzekerden €505.254.586
Gebitsprothesen €224.736.283
Meerkosten Corona type toeslagen .
Continuïteitsbijdrage Corona (basisverzekering) €1.264.500
Totaal €815.220.228