Totale zorgkosten Zorgverzekeringswet. Medisch specialistische zorg

  • Geraamde kosten voor het volledige jaar 2021
  2021
Specialisten mondziekten en kaakchirurgie €270.810.870
Overige kosten ziekenhuiszorg en curatieve zorg €311.548.785
Overige zorgproducten €928.008.449
Add-ons .
Add-ons - Dure geneesmiddelen €2.569.965.019
Add-ons – IC €1.150.877.224
Integrale kosten DBC-zorgproduct gereguleerde segment €3.511.010.134
Integrale kosten DBC-zorgproduct vrije segment €16.323.710.083
Integrale kosten extramuraal werkende specialisten €77.538.302
Meerkosten Corona indirect €240.807.593
Meerkosten Corona toeslagen €431.833.232
Continuïteitsbijdrage Corona (basisverzekering) €222.262.081
Totaal €26.038.371.771