Totale zorgkosten Zorgverzekeringswet. Medisch specialistische zorg

  • Geraamde kosten voor het volledige jaar 2021
  2021
Specialisten mondziekten en kaakchirurgie €271.985.891
Overige kosten ziekenhuiszorg en curatieve zorg €316.977.478
Overige zorgproducten €926.643.816
Add-ons .
Add-ons - Dure geneesmiddelen €2.598.361.462
Add-ons – IC €1.154.099.090
Integrale kosten DBC-zorgproduct gereguleerde segment €3.523.630.596
Integrale kosten DBC-zorgproduct vrije segment €16.468.378.009
Integrale kosten extramuraal werkende specialisten €78.100.412
Meerkosten Corona indirect €346.327.179
Meerkosten Corona toeslagen €336.281.058
Continuïteitsbijdrage Corona (basisverzekering) €88.579.992
Totaal €26.109.364.983