Totale zorgkosten Zorgverzekeringswet. Medisch specialistische zorg

  • Geraamde kosten voor het volledige jaar 2021
  2021
Specialisten mondziekten en kaakchirurgie €268.362.784
Overige kosten ziekenhuiszorg en curatieve zorg €315.683.235
Overige zorgproducten €906.359.852
Add-ons .
Add-ons - Dure geneesmiddelen €2.608.777.264
Add-ons – IC €1.135.053.343
Integrale kosten DBC-zorgproduct gereguleerde segment €3.484.010.740
Integrale kosten DBC-zorgproduct vrije segment €16.287.933.710
Integrale kosten extramuraal werkende specialisten €77.099.815
Meerkosten Corona indirect €237.324.494
Meerkosten Corona toeslagen €431.214.494
Continuïteitsbijdrage Corona (basisverzekering) €280.587.455
Totaal €26.032.407.186