LANDELIJK BEELD

  • PARAMEDISCHE ZORG 2021
  • 1 = 1 euro
Kosten 2021
Fysiotherapie 632.190.415
Oefentherapie Mensendieck/Cesar 30.295.274
Logopedie 176.393.605
Ergotherapie 70.861.819
Dieetadvisering 52.859.779
Gecombineerde Leefstijl Interventie 12.093.502
Meerkosten Corona indirect 0
Meerkosten Corona toeslagen 0
Continuïteitsbijdrage Corona (basisverzekering) 0
Totaal 974.694.395