Totale zorgkosten Zorgverzekeringswet. Hulpmiddelenzorg

  • Geraamde kosten voor het volledige jaar 2021
  2021
Hulpmiddelen €1.695.035.121
Meerkosten Corona indirect €2.136.550
Meerkosten Corona toeslagen .
Continuïteitsbijdrage Corona (basisverzekering) €9.717
Totaal €1.697.181.388