LANDELIJK BEELD

  • ZIEKENVERVOER 2021
  • 1 = 1 euro
Kosten 2021
Vervoer per ambulance/helikopter 656.082.659
Opbrengstenverrekening 91.204.951
Vervoer per openbaar vervoer, taxi en eigen auto 117.446.981
Meerkosten Corona indirect 5.538.329
Meerkosten Corona toeslagen 0
Continuïteitsbijdrage Corona (basisverzekering) 4.217.190
Totaal 874.490.110