LANDELIJK BEELD

  • GENEESKUNDIGE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG 2021
  • 1 = 1 euro
Kosten 2021
GGZ met verblijf 1.025.943.441
Langdurige GGZ jaar 2 en 3 140.421.234
GGZ zonder verblijf 1.640.930.960
Basis GGZ 210.740.824
Meerkosten Corona indirect 7.601.118
Meerkosten Corona toeslagen 0
Continuïteitsbijdrage Corona (basisverzekering) 10.027.634
Totaal 3.035.665.211

Eenmalige daling zorglasten GGZ 2021

In 2021 is er een eenmalige administratieve daling in de zorgkosten van de GGZ. Doordat vanaf 1 januari 2022 de GGZ het Zorgprestatiemodel kent, houdt de huidige manier van declareren op per 31 december 2021. Omdat tot dan toe met DBC's werd gewerkt die maximaal een jaar konden openstaan, werden zorgkosten deels in het jaar ervoor nog verantwoord. Vanaf 2022 is dat door het nieuwe bekostigingssysteem niet meer zo, waardoor 2021 lager uitvalt in kosten. De daling in kosten is dus niet gerelateert aan minder geleverde zorg, maar is slechts administratief.