Totale zorgkosten Zorgverzekeringswet. Geneeskundige geestelijke gezondheidszorg

  • Geraamde kosten voor het volledige jaar 2021
  2021
GGZ met verblijf €1.002.826.748
Langdurige GGZ jaar 2 en 3 €138.968.700
GGZ zonder verblijf €1.576.198.282
Basis GGZ €207.303.739
Meerkosten Corona indirect €15.175.328
Meerkosten Corona toeslagen .
Continuïteitsbijdrage Corona (basisverzekering) €12.685.471
Totaal €2.953.158.268

Eenmalige daling zorglasten GGZ 2021

In 2021 is er een eenmalige administratieve daling in de zorgkosten van de GGZ. Doordat vanaf 1 januari 2022 de GGZ het Zorgprestatiemodel kent, houdt de huidige manier van declareren op per 31 december 2021. Omdat tot dan toe met DBC's werd gewerkt die maximaal een jaar konden openstaan, werden zorgkosten deels in het jaar ervoor nog verantwoord. Vanaf 2022 is dat door het nieuwe bekostigingssysteem niet meer zo, waardoor 2021 lager uitvalt in kosten. De daling in kosten is dus niet gerelateert aan minder geleverde zorg, maar is slechts administratief.