Lasten Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg

Onderdeel 2017 2018 2019 2020 * 2021 * Samengestelde jaarlijkse groei
Bijzondere betalingen €90.527.942 €87.752.695 €89.818.313 €65.500.481 €72.522.075 -5.39%
ANW diensten €316.162.305 €338.513.239 €358.018.716 €382.585.075 €405.403.403 6.41%
Inschrijftarieven €1.102.671.305 €1.147.752.648 €1.210.221.165 €1.249.328.255 €1.323.400.892 4.67%
Consulten €731.527.316 €774.141.398 €839.751.238 €832.495.760 €919.749.118 5.89%
Overige tarieven €202.600.905 €214.271.777 €230.151.299 €233.629.828 €251.854.110 5.59%
Multidisciplinaire zorg €481.695.419 €495.112.044 €515.367.518 €570.424.740 €590.680.594 5.23%
Resultaatbeloning en Zorgvernieuwing Huisartsen €227.259.402 €273.020.188 €317.097.359 €361.672.692 €418.170.607 16.47%
Resultaatbeloning en Zorgvernieuwing MDZ €72.803.954 €88.575.157 €88.701.575 €92.029.326 €106.874.579 10.07%
Meerkosten Corona, indirect en toeslagen €0 €0 €0 €40.167.445 €14.863.776 .
Netto continuïteitsbijdrage Corona (basisverzekering) €0 €0 €0 €91.003.173 €0 .
Totaal €3.225.248.547 €3.419.139.147 €3.649.127.183 €3.918.836.774 €4.103.519.154 6.21%

Duidingen bij ontwikkelingen

In de huisarstenzorg zijn een aantal beleidswijzigingen geweest die een impact hebben op de kosten en de aantallen van de geleverde zorg. Met behulp van declaratiedata is het mogelijk om een deel van deze wijzigingen te evalueren en de impact te analyseren. Het gaat onder meer om:  wijzigingen in tarieven, het deelnameprogramma Open en veranderingen door corona. Een overzicht van de meest recente wijzigingen en de impact vindt u hier.