Lasten Huisartsenzorg en Multidisciplinaire Zorg - ANW diensten

Onderdeel 2017 2018 2019 2020 * 2021 * Samengestelde jaarlijkse groei
Consulten ANW €216.659.133 €234.286.918 €252.349.352 €255.361.809 €336.608.429 11.64%
Telefonische consulten ANW €42.223.573 €44.618.182 €45.306.470 €50.382.021 €3.175 -90.69%
Visites ANW €57.279.599 €59.608.138 €60.362.894 €77.668.795 €68.625.297 4.62%
  €316.162.305 €338.513.239 €358.018.716 €383.412.624 €405.236.902 6.40%