Lasten Huisartsenzorg en Multidisciplinaire Zorg - Overige tarieven

Onderdeel 2017 2018 2019 2020 * 2021 * Samengestelde jaarlijkse groei
Opslag inschrijftarief POH-GGZ €129.292.392 €138.135.272 €149.623.789 €157.833.399 €167.381.240 6.67%
S1 verrichtingen €64.556.845 €67.420.618 €71.050.642 €64.340.586 €73.064.243 3.14%
Vaccinaties €111.362 €103.536 €82.879 €50.802 €42.756 -21.28%
Verloskunde €997.474 €732.170 €736.948 €666.159 €770.466 -6.25%
Passanten €7.642.832 €7.880.181 €8.657.040 €10.785.659 €10.568.477 8.44%
  €202.600.905 €214.271.777 €230.151.299 €233.676.605 €251.827.183 5.59%