Lasten Huisartsenzorg en Multidisciplinaire Zorg - Resultaatbeloning en Zorgvernieuwing Huisartsen

Onderdeel 2017 2018 2019 2020 * 2021 * Samengestelde jaarlijkse groei
E-Health €505.317 €423.126 €788.921 €1.478.793 €954.555 17.24%
Substitutie €7.316.261 €8.306.977 €10.945.259 €14.980.752 €21.848.794 31.46%
Resultaatbeloning €58.185.985 €54.723.594 €58.915.265 €52.834.531 €60.945.104 1.16%
Overig €161.251.840 €209.566.492 €246.447.914 €292.470.074 €333.187.084 19.89%
  €227.259.402 €273.020.188 €317.097.359 €361.764.150 €416.935.538 16.38%