Lasten Huisartsenzorg en Multidisciplinaire Zorg - Resultaatbeloning en Zorgvernieuwing MDZ

Onderdeel 2017 2018 2019 2020 * 2021 * Samengestelde jaarlijkse groei
E-Health €610.343 €521.803 €488.785 €867.411 €793.018 6.76%
Substitutie €39.470.308 €46.248.757 €45.064.728 €5.263.555 €8.927.949 -31.04%
Resultaatbeloning €8.728.289 €5.503.600 €1.822.596 €908.463 €871.432 -43.79%
Overig €23.995.014 €36.300.996 €41.325.465 €84.995.546 €95.459.753 41.23%
  €72.803.954 €88.575.157 €88.701.575 €92.034.974 €106.052.152 9.86%