Lasten Overige zorg

  • Voor dit gecorrigeerde meerjarenoverzicht zijn alle kosten ingedeeld volgens de systematiek van 2022, waardoor gecorrigeerd wordt voor administratieve verschuivingen. Klik op onderstaande link voor meer informatie.
Onderdeel 2017 2018 2019 2020 * 2021 * Samengestelde jaarlijkse groei
Overige kosten €361.899.750 €103.392.924 €174.866.372 €68.215.549 €37.801.645 -43.15%
Overige geneeskundige zorg €46.615.648 €54.239.523 €6.385.822 €70.106.607 €84.288.529 15.96%
Zintuigelijke gehandicaptenzorg €150.691.585 €154.537.432 €16.433.717 €173.113.013 €188.894.878 5.81%
Meerkosten Corona, indirect en toeslagen . . . €508.479 €0 .
Netto continuïteitsbijdrage Corona (basisverzekering) . . . €7.918.424 €0 .
Totaal €559.206.983 €312.169.879 €197.685.911 €319.862.072 €310.985.052 -13.64%