Totale zorgkosten Zorgverzekeringswet. Mondzorg

  • Geraamde kosten per verzekerde voor het volledige jaar 2020
  2020
Mondzorg volwassen verzekerden €4,25
Mondzorg jeugdige verzekerden €24,99
Gebitsprothesen €11,58
Meerkosten Corona indirect €0,00
Meerkosten Corona toeslagen €0,29
Continuïteitsbijdrage Corona (basisverzekering) €2,58
Totaal €43,70