LANDELIJK BEELD

  • VERLOSKUNDIGE ZORG 2020
  • 1 = 1 euro
Kosten per verzekerde 2020
Verloskundige zorg door verloskundigen 14,44
Verloskundige zorg door huisartsen .
Integrale geboortezorg 5,57
Meerkosten Corona indirect 0,07
Meerkosten Corona toeslagen 0,00
Continuïteitsbijdrage Corona (basisverzekering) 0,04
Totaal 20,12