LANDELIJK BEELD

  • MEDISCH SPECIALISTISCHE ZORG 2020
  • 1 = 1 euro
Kosten per verzekerde 2020
Specialisten mondziekten en kaakchirurgie 13,04
Overige kosten ziekenhuiszorg en curatieve zorg 19,93
Overige zorgproducten 50,72
Add-ons .
Add-ons - Dure geneesmiddelen 140,87
Add-ons – IC 64,37
Integrale kosten DBC-zorgproduct gereguleerde segment 182,65
Integrale kosten DBC-zorgproduct vrije segment 835,01
Integrale kosten extramuraal werkende specialisten 3,05
Meerkosten Corona 34,75
Continuïteitsbijdrage Corona (basisverzekering) 98,31
Totaal 1.442,70