LANDELIJK BEELD

  • MEDISCH SPECIALISTISCHE ZORG 2020
  • 1 = 1 euro
Kosten per verzekerde 2020
Specialisten mondziekten en kaakchirurgie 13,00
Overige kosten ziekenhuiszorg en curatieve zorg 19,48
Overige zorgproducten 49,61
Add-ons .
Add-ons - Dure geneesmiddelen 132,45
Add-ons – IC 64,84
Integrale kosten DBC-zorgproduct gereguleerde segment 184,41
Integrale kosten DBC-zorgproduct vrije segment 847,29
Integrale kosten extramuraal werkende specialisten 2,99
Meerkosten Corona indirect 35,17
Meerkosten Corona toeslagen 0,00
Continuïteitsbijdrage Corona (basisverzekering) 93,05
Totaal 1.442,31