LANDELIJK BEELD

  • PARAMEDISCHE ZORG 2020
  • 1 = 1 euro
Kosten per verzekerde 2020
Fysiotherapie 27,36
Oefentherapie Mensendieck/Cesar 1,36
Logopedie 8,91
Ergotherapie 3,08
Dieetadvisering 2,57
Gecombineerde Leefstijl Interventie 0,34
Meerkosten Corona indirect 0,16
Meerkosten Corona toeslagen 0,00
Continuïteitsbijdrage Corona (basisverzekering) 3,79
Totaal 47,58