Totale zorgkosten Zorgverzekeringswet. Paramedische zorg

  • Geraamde kosten per verzekerde voor het volledige jaar 2020
  2020
Fysiotherapie €27,27
Oefentherapie Mensendieck/Cesar €1,36
Logopedie €8,90
Ergotherapie €3,08
Dieetadvisering €2,57
Gecombineerde Leefstijl Interventie €0,34
Meerkosten Corona indirect €0,16
Meerkosten Corona toeslagen .
Continuïteitsbijdrage Corona (basisverzekering) €3,82
Totaal €47,48