LANDELIJK BEELD

  • GENEESKUNDIGE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG 2020
  • 1 = 1 euro
Kosten per verzekerde 2020
GGZ met verblijf 87,85
Langdurige GGZ jaar 2 en 3 9,02
GGZ zonder verblijf 133,33
Basis GGZ 13,76
Meerkosten Corona indirect 1,62
Meerkosten Corona toeslagen 0,00
Continuïteitsbijdrage Corona (basisverzekering) 3,94
Totaal 249,52