Naast de reguliere tabellen met de zorgkosten uit de Zvw, staan er op Zorgcijfersdatabank ook tabellen met detailcijfers gebaseerd op declaratiedata. Deze tabellen splitsen de zorgkosten uit op een veel dieper niveau en zijn gecorrigeerd voor beleidswijzigingen over de jaren waardoor een meerjarentrend makkelijker te zien is. Bij elke rubriek is tevens een uitlegpagina toegevoegd met daarin meer context over hoe de zorg bekostigd is, wat beleidswijzigingen waren, en wanneer mogelijk wat het effect is geweest op de zorgkosten van die beleidswijzingen. De afgelopen tijd zijn voor de huisartsenzorg, medisch specialistische zorg en paramedisch zorg zulke duidingen toegevoegd.

Meer vergoeding voor 85-plussers bij de huisarts

In 2017 kreeg een huisarts nog gemiddeld 437 euro op jaarbasis voor alle zorg aan 85-plussers. In 2021 is dat gestegen met gemiddeld 10% naar gemiddeld 636 euro (Figuur 1). Dit komt doordat de inschrijftarieven vanaf 2018 zijn veranderd met een apart tarief voor 85 jaar en ouder. De wijziging in de tarieven is macroneutraal en gebaseerd op een zorgzwaartemodel. De leeftijdsgroep 64-75 stijgt daardoor veel minder hard dan de andere categorie├źn. De volledige uitleg staat op de bekostigingspagina van de huisartsenzorg.

Protonentherapie inmiddels goed voor 42 miljoen euro

Sinds 2017 is er de mogelijkheid voor pati├źnten om in Nederland protonentherapie te krijgen vanuit de Zvw als behandeling voor kanker. Inmiddels maakten 1.649 mensen hiervan gebruik in 2021, met een aan 42 miljoen euro vergoede zorg (Figuur 2). Dit is goed voor 1,3% van de totale kosten in het a-segment waar deze DBC's onder vallen. De cijfers over alle jaren vanaf 2017 zijn te vinden op de bekostigingspagina van de medisch specialistische zorg.

Voor 146 miljoen aan zorg toegevoegd aan het basispakket voor de paramedische zorg

Voor de paramedische zorg is sinds 2017 op een aantal onderwerpen de aanspraak voor verzekerde zorg verbreed. Onder meer voor de volgende behandelingen:

  • Gesuperviseerde looptherapie (vanaf 2017)
  • Oefentherapie bij artrose (vanaf 2018)
  • Gesuperviseerde oefentherapie bij COPD (vanaf 2019)
  • Gecombineerde leeftijdstijl interventie (GLI) (vanaf 2019)
  • Coronaherstelzorg (vanaf 2020)

In 2021 waren de totale kosten binnen de paramedische zorg voor deze onderwerpen 146 miljoen euro en maakten meer dan 230 duizend mensen gebruik van deze zorg (Figuur 3). Dit is 7,6% van de totale kosten paramedische zorg in 2021. Op de bekostigingspagina van de paramedische zorg zijn alle cijfers per onderwerp terug te vinden.