Eerste ramingen van 2022 online

Zorgcijfersdatabank is geüpdatet met de kwartaalcijfers van de zorgverzekeraars op basis van het eerst kwartaal van 2022. Dit betekent dat de website nu de eerste cijfers over de zorgkosten van 2022 online heeft staan. Zowel het meerjarenoverzicht van de Zorgverzekeringswet (Zvw) als de Wet langdurige zorg (Wlz) zijn aangevuld met het lopende jaar. Ook zijn de jaarstaatcijfers van 2021 verwerkt. Dit betekent dat het jaar 2019 vanaf nu is afgesloten en definitief is. De jaren 2020, 2021 en 2022 zijn allen nog aan verandering onderhevig.

Voor de Zvw geldt dat de cijfers over de zorgkosten een raming zijn die de zorgverzekeraars maken op basis van onder andere de eerste binnengekomen declaraties, contractafspraken en historie. Bij de aanlevering van het volgende kwartaal zal de raming bijgesteld worden. Voor de Wlz wordt geen raming gemaakt, hier tonen we de ontvangen en uitbetaalde declaraties tot en met einde van het eerste kwartaal. 

Zorgcijfers Monitor met de laatste duidingen van Q1

Tegelijk met de updaten van de website is ook de laatste Zorgcijfers Monitor verschenen met daarin enkele opvallende cijfers van het laatste kwartaal. Hierin is ondermeer te lezen dat voor zowel de Zvw als de Wlz de verwachting is dat de zorgkosten in 2022 6% zullen stijgen ten opzichte van 2021, maar dat dit deels door administratieve verschuivingen en overhevelingen komt. Dit speelt vooral bij de GGZ door de invoering van het Zorgprestatiemodel. Het precieze effect hiervan op de ontwikkeling van de zorgkosten is te lezen in de Monitor. Daarnaast staan we stil bij de effecten van corona op de zorgkosten, deze zijn inmiddels een stuk kleiner dan in 2020 en in 2021. Het hele bericht is hier te lezen.

Wachtlijstinformatie Wlz

Ook de afgelopende maanden in de wachtlijstinformatie voor de Wlz bijgwerkt op Zorgcijfersdatabank. Alle zorgkantoren in Nederland leveren maandelijks bij Zorginstituut Nederland de gegevens aan van het aantal wachtenden op langdurige zorg. Deze gegevens zijn afkomstig uit de zogeheten AW317-wachtlijstbestanden van de zorgkantoren. Zo kunnen elke maand gedetailleerde overzichten met wachtlijstinformatie worden samengesteld. 

Voor de landelijke cijfers is nu tot en met mei 2022 te vinden op de publicatiepagina van Zorgcijfersdatabank. Ook zijn de cijfers voor de specifieke instellingen met de stand van mei 2022 gepubliceert

Nieuwsbrief Zorgcijfersdatabank

Vanaf dit jaar brengen wij elk kwartaal een nieuwsbrief uit. Deze wordt verstuurd op het moment dat de laatste kwartaalcijfers op de website worden gezet. Door u aan te melden voor deze nieuwsbrief krijgt u automatisch een email zodra de nieuwe cijfers online staan. Daarnaast leest u meteen welke andere publicaties er geweest zijn in het afgelopen kwartaal. U kunt zich hier aanmelden.

De volgende nieuwsbrief wordt verstuurd zodra de cijfers over de zorgkosten van het tweede kwartaal op de website komen. Dit zal in de week na Prinsjesdag zijn. Voor de komende zomer worden onder andere nog de nieuwe cijfers over de verblijfsduur in de Wlz gepubliceerd en wordt er een update doorgevoerd voor de gecorrigeerde meerjarencijfers (Verdiepende analyses). Hierover leest u meer in de volgende nieuwsbrief in september.