Uitdagingen van het zorgstelsel proactief aanpakken

Het Zorginstituut ontvangt en analyseert alle declaratiedata voor verzekerde zorg van zorgverzekeraars. Het rapport 'Verdiepende analyses zorglasten Zvw 2016-2020' bevat detailinformatie en trend- en meerjarenanalyses over de kosten van zorg behorend tot het verzekerde pakket tussen 2016 en 2020. Uniek aan dit rapport is dat de cijfers tot op het laagste niveau over de tijd vergelijkbaar zijn, omdat deze gecorrigeerd zijn voor verschuivingen van specifieke zorgkosten door bijvoorbeeld beleidswijzigingen. Dit is informatie die de overheid en partijen in de zorg beter in staat stelt om de huidige en toekomstige uitdagingen van het zorgstelsel proactief aan te pakken.

Factsheet belicht de meest opvallende kostenontwikkelingen

De 'Verdiepende analyses zorglasten Zvw 2016-2020' van het Zorginstituut is een omvangrijk rapport. In de online factsheet tonen wij algemene kostenontwikkelingen en een aantal van de meest opvallende kostenontwikkelingen uit het rapport. We bespreken kostenontwikkelingen in de huisartsenzorg, geestelijke gezondheidszorg en van dure geneesmiddelen in de medisch-specialistische zorg.

Goede en toegankelijke zorg voor alle Nederlanders

De Nederlandse gezondheidszorg is één van de beste ter wereld. Iedereen betaalt eraan mee, via belastingen en de verplichte basiszorgverzekering. Zo kunnen we allemaal – jong, oud, gezond of ziek – rekenen op goede zorg wanneer we die nodig hebben. Maar de zorgkosten stijgen: we worden ouder, er komen steeds meer dure medicijnen en ook de kosten voor langdurige zorg stijgen. Keuzes zijn noodzakelijk om de Nederlandse zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. Kwalitatief goede en actuele cijfers over de zorgkosten zijn hierbij onmisbaar.