Welke status iemand heeft, is afhankelijk van de persoonlijke situatie en de wens van de cliënt: hoe nijpend is de situatie thuis? Mede afhankelijk daarvan bepaalt het zorgkantoor of de zorgaanbieder samen met de cliënt wat de status op de wachtlijst is. Er zijn vier statussen: ’urgent plaatsen’, ‘actief plaatsen’, ‘wacht op voorkeur’ en ‘wacht uit voorzorg’. Kijk hier voor meer informatie over de statussen.