Er zijn 4 verschillende wachtstatussen:

  • Urgent plaatsen: deze wachtstatus geeft aan dat opname voor de cliënt op (zeer) korte termijn noodzakelijk is (opnamenoodzaak);
  • Actief plaatsen: deze wachtstatus geeft aan dat opname voor de cliënt binnen 1 of enkele maanden noodzakelijk is (opnamebehoefte);
  • Wacht op voorkeur: deze wachtstatus geeft aan dat de cliënt opgenomen wil worden, maar pas als aan een aantal randvoorwaarden wordt voldaan (opnamewens);
  • Wacht uit voorzorg: deze wachtstatus geeft aan dat de cliënt zich in de thuissituatie prima kan redden, maar wel op een wachtlijst bij een voorkeuraanbieder wil staan (geen opnamewens).