Alle zorgkantoren in Nederland geven uitvoeringsinformatie over de langdurige zorg door aan Zorginstituut Nederland. Deze gegevens, die komen uit zogeheten AW317-berichten, ontvangt het Zorginstituut maandelijks van de zorgkantoren.

Om van uitvoeringsinformatie tot wachtlijstinformatie te komen, voert het Zorginstituut een zorgvuldige berekening uit. De bestandsgegevens worden gefilterd, gesorteerd en gecalculeerd volgens de Rekenregels wachtlijsten. In dit document staat in detail beschreven hoe het Zorginstituut wachtlijstinformatie berekent.