Voor de lopende drie jaren bestaan de totale lasten uit de binnengekomen declaraties en een balanspost. Met de balanspost schatten verzekeraars bijvoorbeeld nog de binnen te komen declaraties, ook worden de contractafspraken meegenomen in deze schatting. Het totaal bedrag is dus het totaal waarop de zorgverzekeraars denken te gaan uitkomen als alle kosten defintief zijn. Voor de jaren ouder dan drie jaar bestaan de totale lasten enkel uit de gedeclareerde lasten, deze jaren zijn inmiddels definitief en afgesloten en wijzigen niet meer.

 

Dit verschilt expliciet van de Wlz waar het lopende jaar in de Zorgcijfersdatabank op declaraties gebaseerd is en geen schatting bevat van de totale eindstand. Zie ook bijbehorende toelichting.