Voor de lopende twee jaren bestaan de totale lasten voor de zorg in natura uit de binnengekomen declaraties zonder een balanspost. Er is dus geen schatting voor de totale eindstand ge├»ncludeerd, omdat zo'n schatting niet wordt uitgevraagd bij de zorgkantoren. Dit heeft mede te maken met het detailniveau waarop de cijfers worden gepresenteerd, dit is zo gedetaileerd dat schattingen niet realistisch zijn. Voor de jaren ouder dan twee jaar bestaan de totale lasten enkel uit de gedeclareerde lasten, deze jaren zijn inmiddels definitief en afgesloten en wijzigen niet meer.

 

Dit verschilt expliciet van de Zvw waar het lopende jaar en de twee daarvoor in de Zorgcijfersdatabank op verantwoordingscijfers gebaseerd zijn die  wel een schatting bevatten van de totale eindstand. Zie ook bijbehorende toelichting.