Dankzij de rol als fondsbeheerder is het Zorginstituut de bron voor de officiële financiële cijfers over verzekerde zorg in Nederland. Deze cijfers vindt u terug in de jaartabellen van de Zorgverzekeringswet (Zvw). Voor de Wet langdurige zorg (Wlz) en voor de Verdiepende analyses Zvw geldt dat de tabellen (grotendeels) gebaseerd zijn op declaraties die het Zorginstituut ontvangt van de zorgverzekeraars en zorgkantoren via Vektis. Voor de extramurale farmacie en hulpmiddelenzorg geldt dat de declaraties komen van het GIP. Daarnaast bevatten de tabellen uit de Wlz nog een aantal macroposten waar nog geen declaraties voor beschikbaar zijn en die daarom gebaseerd zijn op verantwoordingscijfers van o.a. het CAK, de NZa en de SVB. Voor de indeling van de kosten in de Zvw worden de definities aangehouden zoals omschreven in het Handboek informatie Zorgverzekeringswet.

Hoewel de cijfers volledig zijn overgenomen, is het mogelijk dat er als gevolg van afrondingen kleine verschillen zijn ontstaan tussen hogere en lagere niveaus binnen tabellen. Alle tabellen worden geautomatiseerd vervaardigd. Afhankelijk van uw selectie kan het daardoor voorkomen dat u een tabel krijgt gepresenteerd zonder inhoud; in dat geval beschikt Zorginstituut Nederland niet over de betreffende gegevens. De cijfers worden ieder kwartaal geactualiseerd. Dit geldt zowel voor de cijfers over het lopende jaar (geraamde kosten) als over de twee voorgaande jaren.