Lasten Extramurale farmaceutische zorg

Onderdeel 2017 2018 2019 2020 * 2021 * Samengestelde jaarlijkse groei
Extramurale farmacie (uitsplitsing via GIP) €4.561.238.994 €4.623.960.521 €4.849.025.452 €4.953.291.721 €0 -100.00%
Meerkosten Corona, indirect en toeslagen €0 €0 €0 €10.328.089 €0 .
Netto continuïteitsbijdrage Corona (basisverzekering) €0 €0 €0 €22.226.823 €0 .
Totaal €4.561.238.994 €4.623.960.521 €4.849.025.452 €4.985.846.633 €0 -100.00%

Duidingen bij ontwikkelingen

In de farmacie zijn een aantal beleidswijzigingen geweest die een impact hebben op de kosten en de aantallen van de geleverde zorg. Met behulp van declaratiedata is het mogelijk om een deel van deze wijzigingen te evalueren en de impact te analyseren. Het gaat onder meer om: niet meer vergoeden van bepaalde middelen, BTW-verhoging en herijking van de Wpg. Een overzicht van de meest recente wijzigingen en de impact vindt u hier.